"Investícia do vzdelania prináša najlepšie úroky." (Benjamin Franklin)