PODPORA VZDELÁVACIEHO PROJEKTU ZÁCHRANA SOM JA

Projekt ZÁCHRANA SOM JA vracia tému prvej pomoci do základných škôl.
Náš dostihový kôň Unique Pilot z dostihovej stajne Koruna Academy podporuje projekty venované vzdelávaniu a záchrane života.