KURZY

Prostredníctvom našich kurzov zlepšíme vaše komunikačné schopnosti, organizáciu práce a zvýšime Vašu profesionalitu a kvalifikáciu. Naše kurzy Vám pomôžu pochopiť Vašu rolu v tíme a prístup k interným a externým klientom z hľadiska firemných hodnôt.

 

 

KOMPAS+ kompetenčný kurz pre uchádzačov o zamestnanie
Ste evidovaný na úrade práce? 
Využijte šancu a absolvujte naše kurzy bezplatne!

Ponúkame Vám kurzy:

I.  Asertívna komunikácia, protokol & etiketa - Interaktívny kurz                                                     (60 vyučovacích hodín)

II.  Diplomatický protokol (6 vyučovacích hodín)

III. Asistent / ka manažéra - Intenzívny kurz (60 vyučovacích hodín)

IV. Palubný personál / VIP Cabin Crew  

https://www.koruna-academy.com/vip-letuska-air-hostess/

 

I.  Komunikácia, asertivita a medziľudské vzťahy( Kurz v oblasti soft skills)                                                  (60 vyučovacích hodín)

 Etiketa je svojou podstatou konzervatívny prvok v správaní, má dôležitú stabilizačnú funkciu v spoločnosti a preto by ju módne novinky nemali rozkolísať. Spoločenské správanie prestáva byť súkromnou vecou človeka, ale stáva sa aj nutnou pracovnou podmienkou.

Pod vedením renomovanej psychologičky PhDr.Dagmar Kopčanovej Vás presvedčí, že pri troche snahy sa z každého môže stať solídny komunikátor. Treba však začať počúvať druhých a vnímať seba samého. A ak si navyše osvojíte aj základy protokolu a etikety, Váš úspech Vám zaklope na dvere…

 

V cene je zahrnuté občerstvenie, certifikát o absolvovaní.

 

Cena kurzu (60 vyučovacích hodín) : 300,-Eur

 

 

PRIHLÁSTE SA ONLINE:


II.Diplomatický protokol (6 vyučovacích hodín)

Prostredníctvom aktívneho učenia rozviniete firemnú a spoločenskú komunikáciu na profesionálnu úroveň a to na domácej i medzinárodnej scéne.

Kurz určrný pre manažérov z oblasti zahraničného obchodu, podnikateľskej sféry, bankového a finančného sektoru, vedúcich pracovníkov, sekretariáty ministerstiev SR a zamestnancov štátnej správy všetkých, ktorí reprezentujú seba i firmu

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

Pravidlá obchodného protokolu vo firme a organizácii, predstavovanie,stretnutia a pozdravy a oslovenia,spôsoby prepravy (limuzíny, autá),používanie titulov,štátnici, lídri, profesionáli a akademici,prijímanie a odovzdávanie darov,oficiálne a spoločenské podujatia,štýly efektívnej komunikácie,formálne oblečenie,pravidlá správania v reštaurácii,etiketa obchodného rokovania

V cene je zahrnuté občerstvenie, certifikát o absolvovaní.

Cena jednodňového kurzu (6 vyučovacích hodín) : 150,-Eur

III. Asistent / ka manažéra - Intenzívny kurz (60 vyučovacích hodín)

KOMPAS+ kompetenčný kurz pre uchádzačov o zamestnanie

Ste evidovaný na úrade práce? Absolvujte kurz bezplatne!

Vo vzdelávacom programe ide o podrobné rozpracovanie problematiky sociálnej komunikácie a konkrétny návod ako komunikovať a aký spôsob správania sa uplatňovať k rôznym typom klientov s ktorými prichádzajú absolventi vzdelávania do kontaktu (asistent/ka riaditeľa,manažéri a podobne. V učebnom programe sú spojené  dôkladné teoretické vedomosti s bohatými praktickými skúsenosťami v spoločenskej a klientsky orientovanej praxi.

Hlavným cieľom je osvojiť si jednotlivé komunikačné schopnosti (pozitívnu komunikáciu, kladenie otázok, aktívne počúvanie) vzhľadom k odlišným typom osobnosti a vyskúšať si ich v rámci praktických cvičení. Pozornosť venujeme aj základom telefónnej a emailovej komunikácie a organizácii práce, tj. základom time managementu.

V cene je zahrnuté občerstvenie, certifikát o absolvovaní.

Cena intenzívneho kurzu (60 vyučovacích hodín) : 399,-Eur