O NÁS

Koruna Academy s.r.o bola založená z dôvodu vzdelávania a poradenstva pre mladých ľudí a má byť nástrojom lepšej uplatniteľnosti na trhu práce. Súčasťou našich aktivít je vytvorenie a poskytovanie vzdelávacích programov,seminárov, kurzov ako aj zvyšovanie účasti osôb na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania.

Tím profesionálnych lektorov poskytuje firmám a jednotlivcom vzdelávanie, personálne poradenstvo, odborné semináre v oblasti strategického a bezpečnostného manažmentu, asertivity, komunikácie, etikety a biznis protokolu.

 

 Školíme vrcholných manažérov, obchodných riaditeľov, vedúcich pracovníkov a všetkých, ktorým záleží na odbornom a osobnostnom sebarozvoji.

Náš tím profesionálnych lektorov sa postará o zvyšovanie výkonnosti a osobnej spokojnosti klientov prostredníctvom tréningov v oblasti komunikácie zameraných na rozvoj osobnosti a odborného rastu.

Poskytujeme osobné poradenstvo v oblasti:

❖  strategického a krízového manažmentu,

❖  psychologické poradenstvo v oblasti interpersonálnych vzťahov.

Jednou z významných súčastí tréningov je aj školenie v otázkach etikety a biznis protokolu ako dôležitých komponentov firemnej identity.

Venujeme sa personálnemu poradenstvu pre:

❖  inštitúcie,

❖  obchodné firmy,

❖  súkromné vzdelávacie zariadenia

Našou špecializáciou je výber vhodných kandidátov pre pozície v oblasti leteckého priemyslu.

Viac o našich aktivitách v oblasti školenia v leteckom priemysle:

https://www.koruna-academy.com/vip-letuska-air-hostess/

Láska ku koňom sa stala inšpiráciou pre vznik mena spoločnosti - spoločnosť je pomenovaná menom prvého koňa Koruna - ako symbol koruny dosiahnutia úspechu v biznise a v splnení snov. Filantropia bola a je súčasťou každej spoločnosti, ktorá má určujúci smer v ľudskej histórii. V každej spoločnosti mala filantropia rozličnú formu, zmysel a poslanie. Chceme nájisť to, čo spája naše ciele v spoločenskej zodpovednosti prostredníctvom projektov s týmito komunitami. Naše charitatívne poslanie je prezentované prostredníctvom dostihovej stajne Koruna Academy -prostredníctvom nášho dostihového koňa - Unique Pilota, ktorý bol kúpený v roku 2015 na dražbe v Newmarkete, v Anglicku ako nepomenovaný ročný kôň a dostal meno symbolizujúce jedinečnosť a letectvo. Prostredníctvom našej dostihovej stajne Koruna podporujeme charitatívne organizácie. V roku 2017 nám náš dostihový kôň Unique Pilot vybojoval krásne druhé miesto a majiteľské prémie sme venovali deťom z Kardiologického centra v Bratislave.