O NÁS

Koruna Academy s.r.o bola založená z dôvodu vzdelávania a poradenstva pre mladých ľudí a má byť nástrojom lepšej uplatniteľnosti na trhu práce. Súčasťou našich aktivít je vytvorenie a poskytovanie vzdelávacích programov,seminárov, kurzov ako aj zvyšovanie účasti osôb na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania.

V októbri 2021 bola Koruna Academy, s.r.o ako výcviková organizácia palubných sprievodcov schválená Dopravným úradom SR. 

Organizujeme počiatočné výcvikové kurzy palubných sprievodcov. Po absolvovaní počiatočného výcvikového kurzu absolventi získavajú Osvedčenie palubného sprievodcu. Atestácia je vydaná Dopravným úradom SR a platná 5 rokov.

Absolventi majú možnosť pracovať ako členovia posádky v leteckých spoločnostiach v rámci celej EU.

 

 

Láska ku koňom sa stala inšpiráciou pre vznik mena spoločnosti - spoločnosť je pomenovaná menom prvého koňa Koruna - ako symbol koruny dosiahnutia úspechu v biznise a v splnení snov. Filantropia bola a je súčasťou každej spoločnosti, ktorá má určujúci smer v ľudskej histórii. V každej spoločnosti mala filantropia rozličnú formu, zmysel a poslanie. Chceme nájisť to, čo spája naše ciele v spoločenskej zodpovednosti prostredníctvom projektov s týmito komunitami. Naše charitatívne poslanie je prezentované prostredníctvom dostihovej stajne Koruna Academy -prostredníctvom nášho dostihového koňa - Unique Pilota, ktorý bol kúpený v roku 2015 na dražbe v Newmarkete, v Anglicku ako nepomenovaný ročný kôň a dostal meno symbolizujúce jedinečnosť a letectvo. Prostredníctvom našej dostihovej stajne Koruna podporujeme charitatívne organizácie. V roku 2017 nám náš dostihový kôň Unique Pilot vybojoval krásne druhé miesto a majiteľské prémie sme venovali deťom z Kardiologického centra v Bratislave.