SPOLUPRÁCA – VZDELÁVACIE PROJEKTY- SPOLOČNOSŤ VWG VIEDEŇ/RAKÚSKO

Koruna Academy, s.r.o spolupracuje s viacerými vzdelávacími spoločnosťami a neziskovými organizáciami.