TERMÍNY KURZOV A ŠKOLENÍ

KURZ: POČIATOČNÝ VÝCVIK PALUBNÝCH SPRIEVODCOV V BRATISLAVE

Počiatočný výcvik paubných sprievodcov je REPAS – rekvalifikačný kurz!!!
Kurz prepláca Úrad práce SR!!!žiadosť je potrebné predložiť minimálne 2 týždne pred začatím kurzu.
INFORMUJTE SA U NÁS! Pomôžeme Vám vyplniť formulár.

CENA KURZU: 737,-Eur

15 dní ( 112 hodín)
( v priebehu kurzu sú aj voľné dni)

OD 04. apríla 2022 DO 27.apríla 2022 – už obsadené

NOVÝ TERMÍN !!! JÚN 2022

(registrácia na júnový termín telefonicky alebo mailom)

Je potrebné registrovať sa na tel.čísle:
+421 905 033 970 alebo emailom: info@koruna-academy.com
Začnite svoju kariéru palubnej sprievodkyne, palubného sprievodcu u nás,
absolvovaním 14-denného základného kurzu pre palubných sprievodcov. Výcvik Initial
Initial Training Course – Počiatočný výcvikový kurz palubných sprievodcov prebieha v súlade s predpisom
platným a záväzným v celej Európskej únii. Kurzy sa konajú v Bratislave. Niektoré
predmety sa prakticky vyučujú vo výcvikovom centre vo Viedni, prípadne v Prahe
(doprava zabezpečená). Kurzy vedú kvalifikovaní inštruktori s dlhoročnou praxou v
renomovaných leteckých spoločnostiach, ktorí stále aktívne vykonávajú činnosť a
pracujú ako palubní sprievodcovia, vedúci kabín, inštruktori.
Úspešné absolvovanie základného výcviku je podmienkou pre následné školenia konajúce sa už v leteckej spoločnosti na
typy lietadiel ktoré prevádzkuje. Osvedčenie palubného sprievodcu bude vydané Dopravným úradom SR.
Všetci naši absolventi sú automaticky zaradení do
našej databázy, sú informovaní o výberových konaniach v slovenských a českých
leteckých spoločnostiach. Prácu palubnej sprievodkyne, palubného sprievodcu môžete
vykonávať na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu o vykonaní práce – v letných
mesiacoch vhodná práca pre študentov VŠ.

KURZ VIP LETUŠKA/ VIP STEWARD

24 vyučovacích hodín

Cena:

265,- Eur