ÚSPEŠNÉ ŠKOLENIA PRE MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

Interaktívne semináre a tréningy  v roku 2019 pre Ministerstvo hospodárstva SR, zamerané na asertívnu komunkáciu a riešenie sporov sa realizovali v Bratislave – v sídle spoločnosti Koruna Academy a v Poprade.