NÁŠ DOSTIHOVÝ KÔŇ UNIQUE PILOT VÍŤAZNE V BUDAPEŠTI

Náš dostihový kôň Unique Pilot z dostihovej stajne Koruna Academy zvíťazil v Budapešti, 12.augusta 2018, 1900 m, rovina.
Láska ku koňom sa stala inšpiráciou pre vznik mena spoločnosti – spoločnosť je pomenovaná menom prvého koňa Koruna – ako symbol koruny dosiahnutia úspechu v biznise a v splnení snov.
Filantropia bola a je súčasťou každej spoločnosti, ktorá má určujúci smer v ľudskej histórii. V každej spoločnosti mala filantropia rozličnú formu, zmysel a poslanie. Chceme nájisť to, čo spája naše ciele v spoločenskej zodpovednosti prostredníctvom projektov s týmito komunitami. Naše charitatívne poslanie je prezentované prostredníctvom dostihovej stajne Koruna Academy -prostredníctovm nášho dostihového koňa – Unique Pilot, ktorý bol kúpený v roku 2015 na dražbe v Newmarkete, v Anglicku ako nepomenovaný ročný kôň a dostal meno symbolizujúce jedinečnosť a letectvo.

Video z pretekov: