PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO

PORADENSTVO A PSYCHOTERAPIA

Deti
- Úzkostné prejavy, strachy, rôzne fóbie
- Výchovné ťažkosti (hranice, spolupráca a komunikácia, detský vzdor…)
- Neurotické prejavy a neurózy (tiky, zajakávanie, obhrýzanie nechtov,   enurézy, problémy príjmu potravy (anorexia, bulimia), spánku (insomnia)
- Ťažkosti so separáciou (odlúčenie od rodiča, nástup do škôlky, školy…)
- Adaptačné a adjustačné problémy
- Súrodenecké vzťahy (žiarlivosť, súrodenecké konflikty…)
- Rozvod rodičov
- Nízka sebaúcta dieťaťa

Psychodiagnostika detí

  • Posúdenie osobnosti, rodinných vzťahov, dopadu významnej udalosti na dieťa
  • Posúdenie kognitívnych schopností (intelekt)

Deti a rodičia: Filiálna terapia

  • Nové zručnosti pri komunikácii s dieťaťom a ich aplikácia v hrách s dieťaťom

Výchovné poradenstvo

  • Otázky správania sa dieťaťa v domácom prostredí- spolupráca, neposlúchanie, atď.
  • Otázky správania sa dieťaťa v školskom prostredí- šikanovanie, agresivita, zhoršenie prospechu, atď.

Poradenstvo a psychoterapia pre dospelých

- Pocit nespokojnosti s vlastným životom

-Partnerské problémy

-Úzkostné a panické stavy

-Depresívne prežívanie

-Iné, špecifické problémy

Emailové poradenstvo

- Pokiaľ nie je možný osobný kontakt, resp. pri uprednostnení presne tohto spôsobu poradenstva
- Odpoveď do 5 pracovných dní, v rozsahu minimálne 1 strana, platba vo pred
- Nenahrádza osobný kontakt, ale niekedy môže byť užitočnou voľbou.

Kedy vyhľadať psychológa ?

Stretnutie so psychológom môžete mať rôzne dôvody. Ak ide o dieťa, rodičia hľadajú väčšinou pomoc, keď sa im zdá, že ich dieťa má určité ťažkosti. Môže sa to prejaviť v prostredí mimo domov (škôlka, škola) alebo aj doma. Rodičia často potrebuji poradiť vo výchovných otázkach, keď si nie sú istí, či postupujú správne alebo sa im zdá, že ich výchovné metódy nefungujú.

Dospelí môžu mať problémy v rôznych oblastiach svojho života (rodinné vzťahy, vlastné prežívanie,  problémy v pracovnej oblasti, atď.). Často vedie k návšteve psychológa problém, ktorý síce nemusí byť pociťovaný ako veľmi závažný, avšak neustále pretrváva. Vtedy má človek pocit “zacyklenia”.V niektorých prípadoch môže ísť o krátkodobé, prakticky zamerané poradenstvo. Väčšinou je však vhodné stretávať sa dlhší čas v dohodnutých intervaloch, podľa individuálnej potreby.

Cenník

Poradenstvo,diagnostika,psychoterapia 40 EUR (45-50 minút
Poradenstvo,diagnostika,psychoterapia 80 EUR (90 minút)
Návšteva školy, škôlky, doma 60 EUR (60 minút)
Vypracovanie odborného posudku 80 EUR
Emailové poradenstvo, Skype 40 EUR  (45 minút)

Dohodnutý termín je možné  zrušiť najneskôr deň vopred (telefonicky, emailom alebo sms-kou). V prípade odhlásenia termínu v deň stretnutia alebo neodhlásenia termínu je nutné uhradiť 50% z ceny sedenia.

(Pozn: Pre cudzincov poskytneme poradenstvo a psychoterapiu aj v anglickom jazyku ).